Nødvendigheden af ​​at installere gasalarm

2021-06-21

Hvert år ses nyheder om naturgaseksplosioner og kulilteforgiftning ofte i aviserne.
Husets kernekomponentgasalarmer sensoren. Gassensoren er installeret inde igasalarmenhed. Når gassen detekteres (gaskoncentrationen er 5% af den nedre grænse for naturgaseksplosionen, dvs. koncentrationen af ​​naturgas i luften er 0,25%), sensoren og indersiden af ​​alarmen Det centrale kontrolsystem udsender en "lyd, lys" alarmkommando, alarmindikatorlampen tændes og blinker, og en intermitterende alarmlyd udsendes.
 
Lækage af brændbar gas er ikke kun skadelig for menneskers sundhed, når koncentrationen af ​​brændbar gas i luften er for høj, vil det medføre mere alvorlige konsekvenser såsom brand, når den møder en åben ild. Derfor er det meget vigtigt at gøre et godt stykke arbejde med at forhindre lækage af brændbar gas.
The effective way to prevent household combustible gas poisoning is to install a household gasalarm. When the gas in the air rarely reaches a dangerous value or there are other suspicious gases, the detector will give an alarm and the gas shut-off valve will automatically cut off the gas.
Faktisk har gasdetektorer været meget udbredt i de fleste udviklede lande og regioner, men i Kina er penetrationsgraden for husholdningsgasdetektorer stadig meget lav. Det er meget nødvendigt at installere engasalarm in the kitchen. Don't wait for the danger to come before you think about installing it, especially if there are elderly people at home. Buying a gasalarm is a care for the elderly. At present, some gasalarms sold on the market do not have good quality, so you must choose well-known and high-quality products to buy gasalarms. The gasalarm can be linked to the solenoid valve and start the exhaust fan. When the danger comes, it can alarm or remove the danger. The product has national fire protection certification and product liability insurance. The gasalarm looks like a small device, but it is the nemesis of combustible gas hazards. To ensure the safety of the family environment and maintain the safety of life and property, household gasalarms are worthy of promotion.