Vedligeholdelsestest af røgalarm

2021-06-16

1. Klik på testknappen i mindst 3 sekunder, der sendes et skarpt og kraftigt pulserende alarmsignal.

2. Dette betyder, atrøgalarmkan faktisk fungere normalt, og under alarmprocessen vil LED'en blinke hurtigt.

3. Denrøgalarmkan også testes ved at blæse røg ind i detektionsrummet. (Test en gang om ugen for at bevise, at detektoren fungerer pålideligt)

4. Installer ikke i omgivelser med høj temperatur og høj luftfugtighed, ellers påvirkes følsomheden.

5. For at holde røgalarmen normal, skal du rense røgalarmen hver 6. måned, først slukke for strømmen, derefter bruge en blød børste til at fjerne støvet og derefter tænde for strømmen.