Hvad skal jeg gøre, hvis gasalarmen lyder

2021-06-08

1.Luk ventilen: Efter strømforsyningengasalarmlyde skal du straks slukke for gaskomfurkontakten. Åbn køkkendøre og vinduer, hold rummet ventileret, og sluk for strømmen. Kontroller, om der er flygtige gasser såsom alkohol omkring gaskomfuret, fjern dem i tide. Hvis problemet er alvorligt, kan du ringe til gasfirmaet og bede det relevante personale om inspektion og ledelse.
2. Udskift alarmen: Efter at have løst alarmproblemet for alarmen, skal du tænde kontakten igen for at gendanne den normale ventilation af gaskomfuret og derefter kontrollere, om alarmen vil alarmere. Hvis det stadig er i alarmtilstand, skal du kontrollere, om der er lækage af naturgas. Hvis det ikke er for lækage af naturgas,gasalarm kan være defekt, og en ny kan udskiftes.
3. Åbn vinduer for at ventilere: og kontakt vedligeholdelsespersonalet. Lækage af naturgas vil medføre, at gasindholdet i køkkenet stiger, oggasalarmlyder. Naturgas indeholder en stor mængde brandfarlig gas, og en stor mængde lækage kan medføre eksplosionsfare i tilfælde af brand. Sørg for at åbne køkkendøre og vinduer for at holde køkkenet ventileret. Kontakt derefter ledelsesafdelingen for naturgas og find vedligeholdelsespersonale til vedligeholdelse og inspektion på stedet.